Γραφείο Εκπαίδευσης

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

για μαθητές Α’ - Β’ - Γ’ Γυμνασίου

με την ενότητα

Σε μια εποχή που κατακλυζόμαστε από δεδομένα και πληροφορίες, η σωστή τους ταξινόμηση και η άμεση ανάκλησή τους αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς στόχους της ερευνητικής κοινότητας της πληροφορικής. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε Δημόκριτος σχεδίασε ένα νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους νεαρούς του φίλους με θέμα τις βάσεις δεδομένων.

Με μια σύντομη ιστορική αναδρομή και με έρευνα στη βιβλιοθήκη του ερευνητικού μας κέντρου, κάνουν ΔΕΔΟΜΕΝΗ την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών στο εκπαιδευτικό μας για τα παιδιά του Γυμνασίου!

Διάρκεια

Συνολική Διάρκεια εκπαιδευτικού προγράμματος: 150’
Ωράριο: 9.30-10.45 κ 10.45-12.00

Ημέρες

Ημέρα Διεξαγωγής: Κάθε Δευτέρα
Έναρξη: 16/10/2017 - Λήξη: 21/5/2018

Χωρητικότητα

Έως 50 παιδιά την ημέρα, 25 ανά πρόγραμμα
Χώρος διεξαγωγής: Βιβλιοθήκη

Σκοπός

Να αντιληφθούμε τη πολύπλευρη σημασία των συστημάτων βάσεων δεδομένων σε μια εποχή που η συλλογή και η αποθήκευση τεραστίου όγκου πληροφορίας είναι καθοριστική για την εξέλιξη μας.

Στόχοι

  • Να κατανοήσουμε τι είναι μια βάση δεδομένων
  • Να αντιληφθούμε το μέγεθος των πληροφοριών που παράγει ο άνθρωπος
  • Να εισάγουμε και να βρούμε υλικό μέσα από μια βάση δεδομένων
  • Να έρθουμε σε επαφή με τη μεγαλύτερη βάση δεδομένων που ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα Big Data Europe συμμέτοχος του οποίου είναι το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε Δημόκριτος

Παράλληλη δράση

Στα πλαίσια της δράσης, διεξάγεται παρουσίαση / επίδειξη τεχνολογιών διεπαφής εγκεφάλου-υπολογιστή. Οι συμμετέχοντες μαθητές λαμβάνουν βασικές πληροφορίες για τη λειτουργία του ανθρώπινου εγκεφάλου και ανακαλύπτουν διάφορους περιορισμούς του μέσα από παιχνίδια και έξυπνες ψευδαισθήσεις. Επίσης ενημερώνονται σε εισαγωγικό επίπεδο ως προς τον τρόπο που η εν λόγω διεπαφές μπορούν να καταγράψουν, αναλύσουν και χρησιμοποιήσουν την εγκεφαλική δραστηριότητα.

Η επίδειξη περιλαμβάνει τη διεξαγωγή αγώνων “Mental Pong”, όπου οι παίκτες θα χρησιμοποιούν τις διεπαφές εγκεφάλου-υπολογιστή για να διαγωνιστούν σε ένα παιχνίδι ping-pong στον υπολογιστή, κινώντας τις ρακέτες τους με τη σκέψη.

Σύνδεση με το αναλυτικό πρόγραμμα

Για τους εκπαιδευτικούς του Γυμνασίου, το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα μπορεί να τους βοηθήσει στα παρακάτω μαθήματα:

  • «Πληροφορική» A' Γυμνασίου στις ενότητες 1, 2. 4 και 5
  • «Πληροφορική» Β' Γυμνασίου σε όλες τις ενότητες
  • «Πληροφορική» Γ' Γυμνασίου σε όλες τις ενότητες
  • «Ιστορία» Γ' Γυμνασίου στο 3ο μέρος του βιβλίου για την εξέλιξη των επιστημών στον 20ο αιώνα